Important Announcement
Dear Bybit user,

Your IP address locates you inside mainland China, where Bybit service is not available. Effective from CST undefined users with mainland China IP addresses will not be able to login to Bybit. Your account and assets remain safe and intact. We would like to express our heartfelt gratitude for your support and trust! Should you have any queries with regard to your account, our official customer support team will always be available for consultations.
Do not prompt again
Confirm

Trở thành đối tác của Bybit

Chuyển tầm ảnh hưởng của bạn thành lợi nhuận

60+%
Tỷ lệ chuyển đổi đăng ký trung bình

500+
Hợp tác chất lượng cao KOL

80+Quốc gia
Bao trùm toàn cầu

200+BTC
Tổng tiền hoa hồng

Đăng nhập vào hệ thống đối tác

30% Tiền hoa hồng

Tiền hoa hồng phí dịch vụ giao dịch
tối đa hoa hồng 30%

Hỗ trợ chuyên nghiệp 1-1

BD hỗ trợ 1-1
giúp bạn phát triển hệ thống khách hàng

Thanh toán theo thời gian thực

Thanh toán tiền hoa hồng theo thời gian thực
cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

Dữ liệu minh bạch

Báo biểu đa chiều, tìm hiểu chi tiết dữ liệu giao dịch
và chi tiết tiền hoa hồng

Tỷ lệ tiền hoa hồng gấp 2 lần tiêu chuẩn trong ngành

Tiền hoa hồng của người giao dịch chia thành (tối đa)

30%

10%

Phần thưởng tiền hoa hồng của đại lý con
(nền tảng hỗ trợ thêm)

Đối tác
30% Lợi nhuận từ giao dịch

10% lợi nhuận từ chi nhánh phụ

Quyền lợi đối tác

Phần thưởng $90

Phần thưởng độc quyền $ 90 cho người dùng mới.
Tạo điều kiện cho Đối tác có người dùng mới đăng ký và giao dịch.

Hệ thống Đối tác

Hệ thống nền tảng đại lý hoàn thiện nhất,
hỗ trợ rút lợi nhuận hàng ngày, xem báo cáo và chi tiết lợi nhuận.

Hỗ trợ truyền thông

Tài liệu marketing sẽ được cung cấp,
hoạt động marketing theo nhu cầu khác nhau của đối tác.

Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để tìm hiểu thêm

Email của bạn thường được trả lời trong vòng 24 giờ. Nếu khẩn cấp, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng trực tuyến.

IB@bybit.com